Održana stručna obuka za nastavnike Tjelesnog i zdravstvenog odgoja HNK

Datum objave: 19.02.2020

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) u hotelu Mostar organiziralo je stručnu obuku za nastavnike Tjelesnog i zdravstvenog odgoja osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona.Seminarom „Stručna obuka nastavnika osnovnih škola iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj“, obuhvaćena je teorijska i praktična obuka s posebnim akcentom na inkluziju i vođenje nastave TZO za djecu s poteškoćama u razvoju, ocjenjivanje i metodologiju. Glavni predavač na seminaru bio je uvaženi profesor Yoshinori Okade sa Univerziteta sportskih nauka NIPPON u Tokiju, koji je prisutnim nastavnicima prenio znanja i iskustva iz metodologije vrednovanja japanskih učenika, kao i njihovo međusobno ocjenjivanje znanja i vještina.

Po završetku seminara nastavnici Tjelesnog i zdravstvenog odgoja zajedno s predavačem analizirali su aktivnosti seminara, ciljeve projekta, te njegov značaj i dalji tok realizacije.

Galerija