UNESCO - Vacancy notice - DIRECTOR, FUTURE OF LEARNING AND INNOVATION TEAM

Datum objave: 13.02.2020

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je ovom Ministarstvu proslijedilo javni poziv za radno mjesto direktora tima za inovacije i budućnost učenja, u sjedištu UNESCO-a.

U nastavku slijede informacije o poziciji/radnom mjestu direktora, kao i o preporučenim kvalifikacijama, iskustvima i kompetencijama.

 Sekretarijat UNESCO-a pridaje posebnu važnost geografskoj distribuciji, kao i rodnoj ravnopravnosti, posebno na senior (visokom) nivou. Kako bi se postigla izbalansirana geografska raspoređenost, kao i ravnopravna zastupljenost žena, vrlo je važno motivisati kvalifikovane kandidate da se prijave.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete naći na linku: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372580.

Kandidati koji su zainteresovani za ovu poziciju mogu aplicirati putem UNESCO-ve web stranice, sekcija Careers (Karijere). Kandidati će primiti automatsku poruku potvrde registracije putem e-maila.

Aplikacija se treba dostaviti najkasnije do 25. februara/veljače 2020. godine. Za dodatna pitanja, možete pisati na e-mail: staffingteam@unesco.org.

Napomena: Iznimka su kandidati koji nemaju pristup internetu, oni mogu poslati aplikacije i putem pošte s naznakom ED-017, na adresu:

Director
Bureau of Human Resources Management (HRM)
UNESCO
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07-SP
France