Obrazovanje za mir

Datum objave: 16.01.2020

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović održao je sastanak sa predstavnicama Chatolic Relief Services organizacije, gosp. Editom Čolo-Zahirović i gosp. Renatom Dlouhi-Kastelic tokom kojeg su razgovarali o konceptu edukacije sa fokusom na mir.Na sastanku su predstavljena dosadašnja iskustva kroz projekat „Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost“, te dogovorena je podrška PRO-budućnost projektima koji su u interesu unaprjeđenja sistema obrazovanja i društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Resorni ministar Hadžović prethodno je potpisao Memorandum o razumijevanju, Platformu za mir za USAID-ov projekat PRO-budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost), te postalo prvo ministarstvo u državi koje je potpisalo navedeni dokument. Projekat PRO-Budućnost je USAID-ov projekat koji Catholic Relief Services (CRS) implementira u saradnji sa partnerima. Projekt PRO-Budućnost nastoji, zajedno s ključnim akterima iz obrazovnog, vjerskog, političkog i medijskog domena razvijati nove i unaprjeđivati postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu s principima Platforme za mir koja je sastavni dio Memoranduma potpisanog prije nekoliko mjeseci.

Predstavnice CRS-a govorile su o oblastima mirovnog obrazovanja koje obuhvata: globalno obrazovanje, obrazovanje za ljudska prava, obrazovanje u rješavanju sukoba, obrazovanje za multikulturalnost i međureligiju, te obrazovanje za životnu sredinu. Principi i metode poučavanja koje su kompatibilne s ciljevima mirovnog odgoja su holistički, participativni, kooperativni, iskustveni i humanistički. Holističko obrazovanje ne ograničava se na parametre činjenica i pojmova, već promiče kognitivne, afektivne i bihevioralne ciljeve učenja. Koncepti metoda u pedagogiji mirovnog obrazovanja dozvoljavaju učenicima pored prikupljanja znanja da stječu praktične vještine i kompetencije i preko mirovnih oblasti.

Projekti