Ostvareni bodovi studenata prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove u akademskoj 2019./20. godini

Datum objave: 08.01.2020

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskg kantona danas je objavilo spisak studenata prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2019./20. godini sa ostvarenim brojem bodova.Rok za podnošenje prigovora je pet (5) dana od dana objave, na mail Ministarstva (monkshnk@tel.net.ba), ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Ulica Stjepana Radića 3/III
88 000 Mostar

Dokumenti