Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture - 2019

Datum objave: 19.12.2019

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona” broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade broj: 01-1-02-2778/19 od 19.12.2019. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljujeJAVNI POZIV

za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE
radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovačko-neretvanskog kantona

 

Javni poziv kao i prijava se nalaze u prilogu.

Dokumenti

Projekti