Javni poziv za „Program stručnog usavršavanja“

Datum objave: 03.12.2019

Na osnovu čl.183. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18 ) te čl. 22. stav 5. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“,broj:15/07 i 41/07), kao i čl. 27 stav 4. Pravilnika o uslovima i načinu za dobivanje licence (Službeni glasnik BiH br.12/07,41/07 i 13/13), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK  objavljujeJAVNI POZIV
za „PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA“

Obavještavamo vas da će se u skladu sa čl.183. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 6/06 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/1789/17 i 9/18) i čl. 22. stav 5. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila („Službeni glasnik BiH“ broj:15/07 i 41/07), kao i čl. 27. stav 4. Pravilnika o uslovima i načinu za dobivanje licence (Službeni glasnik BiH br.12/07,41/07 i 13/13), dana 14.12.2019. godine sa početkom u 10:00 sati po abecednom redu (od A-K) i od 12 h. (od L-Ž), u Sali Crvenog krsta održati „Program stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače“.

Prijava za Program stručnog usavršavanja, može se dostaviti najkasnije do 11.12.2019. godine, na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Sektor edukacije i licenciranja u saobraćaju, ulica Stjepana Radića br.: 3, 88 000 Mostar ili na protokol u Ministarstvo.

Prijava se obavlja preko obrasca Prijave koji se može preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u Mostaru.

Sve detaljnije informacije možete dobiti na telefon 036/ 334-415 i 334-409.

Dokumenti

Projekti