Evaluacija učinka aktivnosti projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ (ENABLE- BiH)

Datum objave: 14.11.2019

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović ugostio je profesoricu sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Jasminu Mangafić i bh. analitičarku u polju društvenih nauka, Ninu Branković sa kojima je razgovarao o implementaciji aktivnosti projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ (ENABLE- BiH) u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji provodi Save the children u saradnji sa partnerskim obrazovnim institucijama u BiH, a koji finansira USAID. Današnji intervju održan je u cilju provođenja prve faze evaluacije učinka aktivnosti projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ (ENABLE- BiH).ENABLE-BiH Aktivnost je u periodu od 2016. do 2017. godine razvila "Nacrt Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije“ (ONPP) zasnovan na Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa (ZJNPP) definiranoj na ishodima učenja, za zajedničke osnovne vještine STEM (predmeti obuhvaćeni su matematika, IT, biologija, fizika, hemija i geografija), te „Operativne smjernice za implementaciju ONPP-a za STEM kompetencije” i "Priručnik za obuku nastavnika i nastavnica u primjeni ONPP-a za STEM", zasnovani na najboljim međunarodnim praksama. Takođe, razvijen je „Standard kvalifikacija za pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičko (PPDM) obrazovanje nastavnika na univerzitetima u BiH“, „Smjernice za primjenu Standarda kvalifikacija za (PPDM) obrazovanje nastavnika na univerzitetima u BiH“, te „Priručnik za univerzitetske profesore“.

USAID/BiH i Save the Children su u 2018. proširili svoju ENABLE-BiH aktivnost do septembra 2020. godine kako bi unaprijedili cilj USAID/BiH za poboljšanje obrazovanja STEM u BiH kroz implementaciju novih ONPP u školama i uspostavljanje novih standarda i smjernica za unapređenje metoda STEM učenja u preduslovnim univerzitetskim programima. Proširenje aktivnosti će se uglavnom fokusirati na praktičnu stranu implementacije i konkretan prijevod projektovanog ONPP-a za STEM stručnjake i PPDM standarde na relevantnim nivoima obrazovanja u BiH.

Tokom sastanka resorni ministar Hadžović je sa predstavnicama USAID-a razgovarao o i provođenju projekta u pilot školama u HNK, dosadašnjim postignutim rezultatima, te preporukama za buduće faze implementacije istog u HNK.