Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK prvo u državi potpisalo Memorandum o razumijevanju i Platformu za mir

Datum objave: 21.10.2019

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović potpisao je Memorandum o razumijevanju, te Aneks I iste, Platformu za mir za USAID-ov projekat PRO-budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost), te postalo prvo ministarstvo u državi koje je potpisalo navedeni dokument. Na sastanku sa resornim ministrom Hadžovićem prisustvovale su direktorica projekta PRO-Budućnost, gđa. Majda Behrem Stojanov, te projekt menadžer, Dajana Bogdanović.Projekat PRO-Budućnost je USAID-ov projekat koji Catholic Relief Services (CRS) implementira u saradnji sa partnerima. Projekt PRO-Budućnost nastoji, zajedno s ključnim akterima iz obrazovnog, vjerskog, političkog i medijskog domena razvijati nove i unaprijeđivati postojeće pristupe u oblasti izgradnje trajnog i održivog mira, a u skladu s principima Plarforme za mir koja je sastavni dio danas potpisanog Memoranduma. Platforma za mir, konkretan alat za izgradnju boljih odnosa između naroda u Bosni i Hercegovini, nastala je na terenu, među narodom, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u preko 70 lokalnih zajednica.

Ministar Hadžović i direktorica projekta PRO-Budućnost razgovarali su potencijalnim zajedničkim aktivnostima koje slijede u narednom periodu. Ministar je istakao da se raduje uspostavi saradnje na načelima „Platforme za mir“.

Saradnja između Učesnika će dоpriniјеti оstvаrivаnju zајеdničkih cilјеvа, kako bi potpomogla institucionalnom jačanju, te uvođenju tema i pristupa o izgradnji i jačanju povjerenja i razumijevanja u obrazovnim institucijama kroz planove, programe i obrazovne principe.

Podizanje svijesti građana i stvaranje kulture dijaloga u kojoj će građani moći saznati za postojanje drugačijih interpretacija društvenih odnosa i odgovornosti, bez uticaja štetnih ili ideologija podjele, su jedan od ciljeva Platforme.  

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i projekat PRO-Budućnost su formalizovali dosadašnju saradnju, dok potpisana Platforma za mir nudi okvir za konkretne korake i reforme, čiji će se elementi i aktivnosti definirati u narednom periodu.

Galerija