Objavljen je poziv za PRO-Budućnost male grantove - Prijavite se!

Datum objave: 18.10.2019

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.Na javni poziv mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene promovisanju međureligijskog dijaloga, organizacije civilnog društva i općine/opštine/gradovi u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir, koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Od aplikanata se traži da do 22. 11. 2019. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu sa svim traženim obrascima, putem online forme na sljedećem linku: https://app.smartsheet.com/b/form/b8388910be3a48ba9e88fc2d5cd451dd

Više informacija, kao i popratne obrasce, možete pronaći na https://probuducnost.ba/novo/mali-grantovi-2019?fbclid=IwAR3pQwobng78eVG8XhMrK1umBVqOXMpnJPkKGTA78OFwBUVFiTadKRRv-DY