Održana dvodnevna stručna obuka za nastavnike Tjelesnog i zdravstvenog odgoja HNK

Datum objave: 14.10.2019

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) je organizovalo dvodnevnu stručnu obuku za nastavnike Tjelesnog i zdravstvenog odgoja osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja se održala u Hotelu Mostar u Mostaru, te na Sportskom centru Kantarevac.Seminarom „Stručna obuka nastavnika osnovnih škola iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj“, obuhvaćena je teorijska i praktična obuka koja se odnosi na NPP iz Tjelesnog i zdravstvenog odgoja i predstavlja jednu od tri planirane aktivnosti za tekuću školsku godinu. Cilj obuke je osvrt na NPP sa ishodima učenja, s naglaskom na isticanje važnosti kooperativnog učenja, zdravstvene komponente NPP-a i međupredmetne povezanosti, dok je praktični dio obuke podrazumijevao pokazni čas s akcentom na određivanje grupnih i individualnih ciljeva.

Po završetku seminara nastavnici Tjelesnog i zdravstvenog odgoja zajedno s predavačima analizirali su aktivnosti seminara, ciljeve projekta, te njegov značaj i dalji tok realizacije.

Galerija