Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK

Datum objave: 02.08.2019

U utorak, 30.7.2019.godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr.sc.Rašid Hadžović, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH za HNK, Edina Čomić, i predstavnik Sindikata srednjih škola HNŽ-a, Josip Milić, potpisali su Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK.Potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK upriličeno je u skladu sa Zaključkom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 01-102-1570/19, donesenom na nastavku 106. sjednice Vlade HNK. 

Galerija