Održan sastanak o nastavku saradnje na Projektu „Izgradnja povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u BiH“

Datum objave: 24.05.2019

Danas, 24. maja, u Gradskoj vijećnici Grada Mostara održan je koordinacioni sastanak o mogućnostima za nastavak saradnje i implementiranja Projekta „Izgradnja povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.Na sastanku su prisustvovali šef JICA Ureda za Balkan, Hideya Kobayashi, glavni savjetnik na projektu iz JICA Ureda u Tokiju, Keiichi Hashimoto, te ostali zvaničnici iz JICA-e, zatim, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, glavna savjetnica gradonačelnika Grada Mostara, Radmila Komadina, viši menadžer Sportskog saveza Grada Mostara, Đenan Šuta, te u ime Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Dragan Pinjuh.

Prisutni su sumirali dosadašnje ostvarene rezultate Projekta tokom čije implementacije je izrađena zajednička jezgra za novi Nastavni plan i program za predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj u HNK definisan ishodima učenja, kao i metodološki priručnik primjene novog NPP-a za nastavnike TZO-a.

Nakon izrade, novi NPP se uspješno izvodi u 4 pilot škole u Mostaru, koje su za isti dobile novu i vrijednu opremu. Također, u saradnji sa Sportskim savezom Grada Mostara organizovano je preko 30 zajedničkih aktivnosti u koje su uključene sve društvene grupe.

Ministar Hadžović je naglasio da je Projekat veoma kvalitetno odrađen, te da bi produženje saradnje bilo itekako poželjno za Mostar i HNK.

Glavna savjetnica gradonačelnika, Radmila Komadina je istaknula da je komunikaciju i saradnju  svih društvenih grupa najlakše ostvariti kroz sport, što ovaj Projekat čini posebnim za našu zajednicu.

Resorni mninistar Hadžović je uputio zahvale prijateljima i partnerima iz Japana koji kroz mnogobrojne projekte doprinose unaprjeđenju našeg društva i obrazovanja, kako u Mostaru i HNK, tako i u cijeloj BiH.

Predstavnici JICA-e su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i implementacijom projekta, te istaknuli da će o narednim koracima i mogućnosti produženja projekta odluku donijeti centralni Ured JICA-e u Japanu.

Galerija