Poziv za učešće u kampanji USPORI – DJECA TREBAJU SIGURAN PUT!

Datum objave: 18.04.2019

Organizacije članice Radne grupe za zaštitu djece - Hope and Homes for Children, Save the Children i World Vision BiH pozivaju sve škole, udruženja, centre i druge organizacije koje rade direktno s djecom da se uključe u kampanju „USPORI – DJECA TREBAJU SIGURAN PUT“ čiji je cilj podizanje svijesti o rizicima kojima su djeca izložena u saobraćaju.Organizacije članice Radne grupe za zaštitu djece - Hope and Homes for Children, Save the Children i World Vision BiH pozivaju sve škole, udruženja, centre i druge organizacije koje rade direktno s djecom da se uključe u kampanju „USPORI – DJECA TREBAJU SIGURAN PUT“ čiji je cilj podizanje svijesti o rizicima kojima su djeca izložena u saobraćaju.

Ovim povodom, pozivamo sve organizacije i institucije koje direktno rade s djecom da pozovu djecu da sama podijele fotografije ili videa rizika sa kojima se susreću na bh. cestama, npr. fotografija nepropisno parkiranog automobila u blizini škole, automobili koji se brzo voze ulicama u kojima djeca žive, automobili parkirani tako da blokiraju ulaze u zgrade, parkove... Pored slike, zamolili bismo vas da tražite od djece da dostave i svoje zahtjeve/poruke – npr. „tražim da se u blizini moje škole dodatno ograniči dozvoljena brzina vožnje“, „tražim da se školsko igralište (ili park) ne pretvara u parking...“

Kampanja se provodi u drugoj sedmici maja, od 6. do 12. maja, a radi se o petoj Globalnoj sedmici promocije sigurnosti u saobraćaju UN-a, o kojoj više možete saznati na ovom linku:

https://www.unroadsafetyweek.org/en/home

Prikupljeni materijali (fotografije, video snimci i poruke) ne trebaju biti u bilo kakvom zahtjevnom formatu, dovoljno je da se napravi snimak mobilnim telefonom ili slično, a poruke su potrebne u bilo kojem tekstualnom formatu (Word, email...).

Prikupljene materijale potrebno je dostaviti na email adresu sejla.dizdarevic@savethechildren.org do 26. aprila 2019.

Cilj kampanje je prikupljenim materijalima podići svijest šire javnosti i donosioca odluka o rizicima sa kojima se djeca susreću u saobraćaju, te kroz prikupljene poruke prenijeti zahtjeve same djece donosiocima odluka o koracima koje trebaju poduzeti kako bi se smanjili rizici u saobraćaju u njihovim okruženjima.

Za više informacija kontaktirajte Aleksandru Babić-Golubović, savjetnicu za zagovaranje i Šejlu Dizdarević, službenicu za komunikacije iz organizacije Save the Children: aleksandra.babic.golubovic@savethechildren.org i sejla.dizdarevic@savethechildren.org

Dodatne informacije pročitajte u dokumentu ispod.

Dokumenti