Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tijela za kontrolu i nadzor ispunjenosti uslova rada auto-škola

Datum objave: 16.04.2019

Na osnovu stava (7), (8), i (9) člana 177. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja  na putevima u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), člana 30. Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 46/12, 12/18 i 74/18), člana 34. Pravilnika o načinu i uslovima organizovanja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 46/12) i Pravilnika o kontroli i nadzoru ispunjenosti uslova rada auto-škola, osposobljavanja i provedbe ispita kandidata za vozača motornog vozila („Službene novine HNK“, broj: 3/15 i 2/19) ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisuje:J A V N I  P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA
Stručnog tijela za kontrolu i nadzor ispunjenosti uslova rada auto-škola, osposobljavanja i provedbe ispita kandidata za vozača motornog vozila

 

Javni poziv se nalazi u prilogu.

Dokumenti