Otvorena konferencija povodom predstavljanje projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“

Datum objave: 16.04.2019

Danas, 16. aprila 2019. godine u Tehnološkom parku Intera Mostar je otvorena dvodnevna konferencija povodom predstavljanja ostvarenih rezultata u sklopu projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini/Enhancing And Advancing Basic Learning And Education in Bosnia And Herzegovina – ENABLE BIH“, a na temu Povezuj se, Stvaraj, Razvijaj se… za Sutra- BiH i obrazovanje i ekonomija za 21. vijek. Prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr.sc. Rašid Hadžović, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH za obrazovanje, Adnan Husić, direktorica Ureda za demokratizaciju pri Misiji USAID-a u BiH, Shanley Pinchotti i direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Andrea Žeravčić.



Projekat „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, koji je započeo 2016. godine za cilj ima da učenici/ce ovladaju ključnim kompetencijama neophodnim za učešće u ekonomiji zasnovanom na znanju, te postanu nosioci ekonomskog razvoja u BiH. Učenici/ce će ovaladavanje ključnim kompetencijama ostvariti unapređenjem ishoda učenja u području matematike, prirodnih nauka, tehnike i informatike, kvalitetnim inicijalnim obrazovanjem nastavnika na univerzitetima u BiH, te povezivanjem inicijalnog obrazovanja nastavnika sa svim budućim koracima njihovog profesionalnog razvoja.

Ministar Hadžović je istaknuo je su u sklopu projekta ostvareni pozitivni i pohvalni rezultati i unapređene ključne kompetencije neophodne za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju, a putem unapređenja ishoda učenja učenika u krukurikularnom i međupredmetnom području u osnovnom i općem srednjem obrazovanju u području matematike, prirodnih nauka, tehnike i informatike, te kvalitetnog inicijalnog obrazovanja nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

„ Pored STEM laboratorija i nove opreme za tri pilot škole u našem kantonu, u sklopu projekta ENABLE BiH 17 trenera iz HNK je u cilju što kvalitetnije primjene STEM metogolodije kroz petodnevnu obuku, održanu u periodu od 28. avgusta do 03. septembra 2018. godine, obučilo 48 učitelja, nastavnika i profesora iz predmeta koji kombinuju pristup nastavi koja se istovremeno oslanja na prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.

Izuzetno sam zadovoljan što je STEM način podučavanja ušao i ulazi u naše škole, čime se u prvi plan stavlja logičko učenje, te stjecanje funkcionalnog znanja kroz praktično učenje, a ne samo teoretsko, koje još uvijek prevladava u nastavi, a što pokušavamo mijenjati kroz razne projekte i reforme“, kazao je ministar Hadžović.

Projekat ENABLE BIH u HNK se implementira na osnovu Memoranduma o razumijevanju sa organizacijom Save the Children i uključuje tri škole u HNK za dodatnu podršku u opremanju STEM laboratorije i razvoju ljudskih kapaciteta u primjeni STEM metodologije. Na ovaj način Gimnazija Mostar postala je prva STEM model srednja škola u BiH koja se usmjerila poboljšanju kvalitete obrazovanja primjenom STEM metodologije, te dvije osnovna škole: O.Š. Petra Bakule Mostar i O.Š. Zalik Mostar. Proces implementacije projekta nalazi se u drugoj fazi koja je počela u septembaru 2018. godine, a završava u septembaru 2020. godine.

Galerija