Održan sastanak sa predstavnicima Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja HNK i Sindikata učitelja HNŽ

Datum objave: 21.03.2019

Danas, 21. 03. 2019. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, održan je sastanak ministra dr. sc. Rašida Hadžović s predsjednikom Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja HNK, Omerom Tipurom i predsjednikom sindikata učitelja HNŽ-a Slavkom Laušem, te predstavnicom Sindikata učitelja HNŽ, Marinom Galić, a u vezi primjedbi predstavnika Sindikata na odredbe važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK.Dogovoreno je da primjedbe budu dostavljene u pismenoj formi Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, kao i da će se ovakvi razgovori nastaviti i u narednom periodu. Također je razgovarano i o dinamici realizacije postojećih tužbi i eventualnim problemima koje bi po budžet nastale podizanjem novih tužbi.