Sastanak sa predstavnicima Japanske međunarodne razvojne agencije (JICA)

Datum objave: 14.03.2019

Danas, 14. marta 2019. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, i pomoćnici ministra, Sudo Marić i Semir Memić, su održali sastanak sa Višim savjetnikom Odjela za izgradnju mira ispred Japanske agencije za međunarodnu saradnju, Keiichi Hashimotom, i ostalim predstavnicima JICA-e tokom kojeg su razgovarali o samom Projektu, dosadašnjim postignutim rezultatima, te daljim koracima implementacije „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.Podsjećamo, ministar Hadžović je sa gospodinom Hashimotom potpisao Memorandum o razumijevanju „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ tokom studijskog putovanja u Japanu u 2018. godini, čime se označio početak uvođenja značajnih novaliteta i unaprijeđenja u nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Herecegovačko-neretvanskom kantonu.

JICA TZO Projekat u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH je Projekat koji se zasniva na izradi Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za tjelesni i zdravstveni odgoj, kroz koji se nastava iz Tjelesnog i zdravstvenog odgoja unapređuje kroz obuku profesora i nastavnika, te nabavku opreme, po završetku formiranja zajedničke jezgre za tjelesno obrazovanje, kao jednom od komponenti projekta. Druga komponenta se odnosi na saradnju sa Sportskim savezom Grada Mostara (SSGM) u vidu pružanja podrške sportskim aktivnostima, usmjerenim ka daljoj izgradnji povjerenja među ljudima Grada Mostara i HNK.

U mjesecu februaru ove godine, 4 pilot škole u Mostaru su dobile novu opremu za TZO, te započele sa radom po novom NPP-u.

Prisutni su razgovarali o narednim fazama Projeka, procjeni novog NPP-a u pilot školama, te potencijalnog osiguranja da predmetni nastavni plan i program TZO iz pilota preraste u redovan nastavni plan i program i u drugim školama u Mostaru, i u HNK.

Galerija