Sastanak ministra Hadžovića sa predstavnicom Projekta PRO-budućnost u BiH

Datum objave: 07.03.2019

Danas, 07. marta 2019. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je održao sastanak sa Višom voditeljicom Projekata CRS organizacije (Senior Project Officer|Catholic Relief Services), Edinom Čolo Zahirović, tokom kojeg su razgovarali o Projektu PRO- Budućnost, kojeg CRS organizacija implementira na području cijele Bosne i Hercegovine.Projekat PRO- Budućnost za cilj ima pomoći procesima vraćanja povjerenja ljudima u Bosni i Hercegovini, te promovisanje multikulturalnosti i suživota kroz mnogobrojne aktivnosti. Organizacija CRS kroz isti sarađuje sa mnogobrojnim institucijama i organizacijama.

U Projekt PRO-Budućnost se nastoje uključiti i aktivirati nosioci vlasti i pojedinci sa svih nivoa i segmenata društva- javne institucije, nevladine organizacije, obrazovne i kulturne institucije, sportska udruženja, mediji, vjerske zajednice, intelektualci, mladi, te ranjive i marginalizirane grupe a sve u cilju izgradnje interkulturalnog razumijevanja, međuetničkog povjerenja, mira i nenasilja.

U sklopu Projekta se provode i aktivnosti poput takmičenja za učenike, Dani otvorenih vrata, turniri, Živa biblioteka i sl.

Ministar Hadžović je kazao da su svi projekti koji doprinose kvaliteti obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i zajednici dobrodošli. „Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, ali i življenja u HNK je naš prioritet, te svi projekti koji doprinose navedenom su dobrodošli“, kazao je ministar Hadžović.