Izvršena primopredaja i prezentacija nove opreme za nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Datum objave: 12.02.2019

Danas, 12. februara 2019. godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, pomoćnik ministra, Sudo Marić, šef JICA-e (Japanska agencija za međunarodnu saradnju) u Beogradu gospodin Hideya Kobayashi i voditelj projekta „Izgradnja povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, gospodin Motoyuki Nishida su posjetili IV Osnovnu školu i Osnovnu školu Petra Bakule u Mostaru, kao dvije od četiri pilot škole u kojima je sproveden Projekat i donirana oprema u vrijednosti od 30. 000 KM. Četiri pilot škole u Mostaru koje su dobile opremu za Tjelesni i zdravstveni odgoj su IV O. Š., O. Š. Petra Bakule, O. Š. Bijelo Polje i O .Š. Marina Držića Buna. U 2019. godini se očekuje opremanje svih osnovnih škola u Gradu Mostaru, a do kraja 2020. godine osnovnih škola na području HNK.

U sklopu posjete O. Š. Petra Bakule gosti su prisustvovali času TZO-a u sportskoj sali tokom kojeg su imali priliku vidjeti načine primjene nove opreme u nastavi. U IV O.Š. prisutni su posjetili radionicu joge učenika razredne nastave, vanjski stadion, školsku sportsku salu gdje je također održan čas TZO-a sa novom opremom, te trening centar u kojem su učenici škole prezentovali aktivnosti sprovedene u okviru Projekta.

Ministar Hadžović je istaknuo da je na današnji dan prije godinu dana potpisan Memorandum o razumijevanju „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ sa gospodinom Keiichi Hashimotom, Višim savjetnikom Odjela za izgradnju mira ispred Japanske agencije za međunarodnu suradnju kojim je označen početak značajnih novaliteta i unaprijeđena u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

„Ispred Ministarstva smo uspjeli napraviti dogovor da se pored izmjene nastavnog plana i programa upotpuni i oprema za Tjelesni i zdravstveni odgoj u školama. Danas imamo priliku vidjeti o kakvoj opremi i nastavnom planu i programu je riječ. Do kraja godine nova oprema će biti instalirana u svim mostarskim osnovnim školama, a do kraja 2020. godine  u svim osnovnim školama u kantonu. Također, nadamo se da ćemo nakon što analiziramo funkcionisanje Projekta u osnovnim, imati mogućnost isti implementirati i u srednjim školama.  Investicija za 4 pilot škole iznosi 30.000 KM,  a procjenjujemo da će u konačnici u HNK iznositi oko 350.000 do 400. 000 KM“, kazao je ministar Hadžović.

Pomoćnik ministra, Sudo Marić je kazao da je Projekat obuhvatio više faza, od kojih je jedan od najvažnijih izrada nastavnih planova i programa za Tjelesni i zdravstveni odgoj, koji je urađen uz pomoć JICA-e,  Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH i stručnog kadra sa Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

„Sama bit novog nastavnog plana i programa jeste fokusiranje na dijete i koncept kooperativnog učenja, a ne na sami rezultat. To je koncept uz koji djeca nude, traže i propituju rješenja, a same okvire i ideje daje nastavnik. Koncept je također prenosiv na sve ostale predmete“, kazao je pomoćnik ministra Sudo Marić.

Šef JICA Ureda u Beogradu, gospodin Hideya Kobayashi je naglasio da je cilj novog modernizovanog nastavnog plana i programa staviti fokus ne samo na sportski elemenat nastave nego i revitalizirati zdravstvene i socijalne komponente predmeta.

Direktorica IV O. Š. Seada Kuštrić je saopćila kako novi nastavni plan i program sa potpuno novom filozofijom u centar stavlja i odgojnu komponentu pored zdravstvene. „Naša škola je i do sada imala kvalitetnu nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, međutim novi nastavni plan i program i japanski sistem je drugačiji jer kod djece razvija principe odgoja koji su izuzetno važni za razvijanje morala i različitih životnih vještina. Ono što je značajno jeste da su djeca i roditelji prihvatili ovaj program, jer su u okviru projekta u prethodnom periodu sprovedene određene zajedničke aktivnosti poput zipline-a na Fortici, i sl. Pored toga, prema novom nastavnom planu i programu u fokus se stavlja i zdravi način prehrane. Vrijednu opremu koju smo dobili ćemo iskoristiti na dobrobit svih“, kazala je direktorica Kuštrić.

Galerija