Uspješno završen seminar „Transgeneracijski prijenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa“

Datum objave: 21.12.2018

Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija-TPO i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK su 18. i 19. decembra organizovali dva jednodnevna seminara na temu „Transgeneracijski prijenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa“ za pedagoge i razrednike 8 osnovnih škola u kojima se realizuje projekat „Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje“, te za stručne savjetnice iz Pedagoškog Zavoda, Zavoda za školstvo Mostar i SOS Dječijeg vrtića Mostar, koje su uključene u program prevencije nasilja.Seminar je organizovan u sklopu projekta „Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje koje TPO Fondacija sprovodi u saradnji sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom. Cilj seminara jeste osnažiti nastavnike i pedagoge iz osnovnih škola da prije svega uoče dosadašnje probleme sa kojima su se susretali u školi i nastavnom procesu, a koji su posljedica prijenosa različitih osjećaja, stereotipa i predrasuda, te na koje načine trebaju u takvim situacijama postupati. Pored toga, dugoročni cilj projekta jeste da nastavnici tehnike i metode dalje usavršavaju i prenose ne samo svojim učenicima, nego i kolegama nastavnicima i pedagozima/psiholozima koji će ih nastaviti usvajati i primjenjivati.

Tokom radionice naglasak je stavljen na razvoj aktivnog slušanja i empatije, kao i pružanju dodatnih vještina nastavnicima i pedagozima/psiholozima koji bi kasnije mogli primjenjivati u svom radu.

U seminaru su učestvovali: IV osnovna škola Mostar, Osnovna škola „Mustafa Ejubović Šejh Jujo“, Osnovna škola Zalik, Osnovna škola Ilići Mostar, Osnovna škola A. B. Šiimća Mostar, Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar, Osnovna škola Blagaj, Osnovna škola Gnojnice, Pedagoški zavod Mostar, Zavod za školstvo Mostar i SOS Dječiji vrtić Mostar. Koordinatorica projekta je stručna savjetnica za srednje obrazovanje, Emina Jusufbegović, a voditeljica seminara psihologinja, dr. sc. Alma Jeftić.

Rezultati radionice će biti predstavljeni na međunarodnom simpoziju na Univerzitetu Turku u Finskoj.

Galerija