Izvršena primopredaja vrijedne opreme u Mašinsko-saobraćajnoj školi i Strojarskoj školi Fausta Vrančića u Mostaru

Datum objave: 06.12.2018

J.U. Mašinsko-saobraćajnoj školi Mostar i Strojarskoj školi Fausta Vrančića Mostar je danas uručena kvalitetna oprema u vrijednosti od 10.383,84 eura po školi. Nova oprema je donirana od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ u cilju održavanja kvalitetnijeg nastavnog procesa i praktičnog učenja.Profesori iz dvije mostarske škole su u periodu od 28. do 30. novembra uspješno prošli kroz kvalitetnu edukaciju iz montažne tehnike kojom je obuhvaćena stručna teorija i praktična obuka na tri tipa SEW Eurodrive reduktora (reduktor sa konusnim zupčastim prenosom, 2-stepeni reduktor sa helikoidnim zupčastim prenosom i reduktor sa pužnim prijenosom), opremom koja je donirana dvjema školama.

Obuka koju su prošli profesori na teme kao što su klasifikacija i primjena mašinskih elemenata iz domena reduktora su sastavni dio edukacije koja se odvija s ciljem implementacije novih modularnih nastavnih planova i programa za metalska zanimanja u skladu sa međunarodnim standardima.

Edukacija je izvršena u sklopu projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ koji u Bosni i Hercegovini uz podršku partnera realizira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu Projekat se implementira u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Cilj Projekta je poboljšanje stručnog obrazovanja čime se doprinosi razvoju obrazovnog sistema koji je usmjeren na tržište rada.

Galerija