Održana evaluacijska konferencija Programa socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije

Datum objave: 03.12.2018

Nakon dvogodišnjeg perioda implementacije Programa socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije, urađena je eksterna evaluacija sa ciljem utvrđivanja relevantnosti i uspješnosti Programa. Rezultati prezentovani na Evaluacijskoj konferenciji u Sarajevu su pokazali da su željeni efekti i ishodi postignuti.

 Odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona, (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL ) Vlade Sjedinjenih Američkih Država, dodijelio je grant sredstva organizaciji PH International za realizaciju Programa socijalizacija s pravom (PSP) u inicijalnom periodu od dvije godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Zeničko-dobojskom kantonu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo unutrašnjih poslava HNK su dali izuzetno značajan doprinos u uspješnoj realizaciji Programa socijalizacija s pravom.

Okvir za realizaciju projektnih aktivnosti su memorandumi o razumijevanju potpisani sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i ministarstvima obrazovanja.  Dvogodišnji projekat je realizovan u periodu od  januara 2017. do novembra 2018.godine.

Direktni korisnici dvogodišnjeg projekta u navedenim kantonima su učenici 16 osnovnih i 11 srednjih škola. U odabranim školama u okviru časova odjeljenske zajednice realizovani su moduli Programa socijalizacija s pravom koji su obuhvatili teme vezane za  vladavinu  prava,  sigurnost učenika i zajednice (npr. prevencija fizičkog nasilja, prevencija od ovisnosti, prevencija nasilja nad djecom, korupcija, prevencija nasilnog eksremizma, vrijednosne orijentacije....). Pored nastavnih aktivnosti PSP je u lokalnim zajednicima dva kantona implementirao i vannastavne aktivnosti u koje su bili uključeni i zajedno sarađivali policijski službenici, nastavnici, učenici i članovi šire lokalne zajednice. Fokus je stavljen na integralni pristup koji podrazumijeva zajednički rad policajaca, nastavnog osoblja i roditelja, sa posebnim naglaskom uvrštavanja modula  PSP-a u Programe rada odjeljenske zajednice, čime se naglašava održivost i dodana vrijednost PSP-a.

Posebno je značajno naglasiti da su se prije same realizacije modula u školama na časovima odjeljenske zajednice, partnerski par, policijski službenik i pedagog imali priliku educirati. Sve sugestije, primjedbe i ideje nastale tokom ove edukacije uvažene su i kao takve inkorporirane u tekst modula Priručnika socijalizacija s pravom.

Škole koje su učestvovale u ovom programu su imale mogućnosti aplicirati u okviru dodjele mini grantova i na taj način realizovati svoje ideje s ciljem poboljšanja kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa i ojačane interresorne saradnje sigurnosti i obrazovanja, te su kroz zajednički rad imali priliku stvarati sliku „zajednice koja brine“.

Planirane projektne aktivnosti i ciljevi projekta su ostvareni, a to su:

  • educirati mlade u Bosni i Hercegovini o vladavini prava, značaju poštivanja zakona, širim posljedicama nepoštivanja zakona ( npr. korupcija, korištenje narkotika, trgovina ljudima... ) kao i ulozi  institucija za sprovođenje zakona. 
  • uspostaviti pozitivne odnose između mladih i institucija za sprovođenje zakona što će unutar policijskih snaga promovisati njenu ulogu u službi građana i poboljšati povjerenje građana u policiju.

Galerija