Sastanak ministra Hadžovića sa direktorom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Datum objave: 22.11.2018

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je održao sastanak sa direktorom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, gospodinom Enverom Halilovićem tokom kojeg su razgovarali o pitanju procesa akreditacije visokoškolsih ustanova i visokih škola sa područja Hercegovačko- neretvanskog kantona.Akreditacija Univerziteta, Sveučilišta i visokih škola u HNK omogućava prostor za intenzivnije involviranje istih u sistem visokog obrazovanja u evropskom prostoru. Univerziteti kojima ističe akreditacija će ući u proces akreditacije po dokumentima i propisima čije je usvajanje u toku u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja BiH.

U interesu visokoškolskih ustanova i visokih škola u HNK, kao i ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je svakako ulazak u procese akreditacije, o čemu su ministar Hadžović i direktor Halilović razmijenili potrebne informacije.

Cilj ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je kompatibilno obrazovanje sa evropskim standardima, koje je prepoznatljivo u međunarodnom kontekstu.

Misija Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH koja je priznata u evropskom prostoru visokog obrazovanja jeste stalni razvoj i unapređenje kvaliteta i utvrđenih standarda kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa najboljim evropskim i svjetskim praksama.