Održana radionica o promociji saradnje povodom implementacije metodologije Indeksa inkluzivnosti

Datum objave: 09.11.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-Neretvanskog kantona je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Zavodom za školstvo i Pedagoškim zavodom u srijedu, 07. novembra 2018. godine u hotelu „Mostar“ organizovalo sastanak/radionicu o promociji saradnje povodom implementacije metodologije Indeksa inkluzivnosti.Metodologija Indeksa inkluzivnosti se uspješno sprovodi u svim školama i općinama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Tokom jučerašnje radionice dosadašnje sprovedene aktivnosti i angažman metodama demonstracije i dramatizacije su prezentovali učenici JU O.Š. "Mustafa Ejubović Šejh Jujo" Mostar i O.Š. Ivana Gundulića Mostar, kao i učenici i gosti iz Bosansko podrinjskog kantona iz O.Š. “Fahrudin Fahro Baščelija”, te O. Š. “Jovan Dučić“ i  O. Š. "Rudo" iz Republike Srpske.

Održana radionica je bila prilika za razmjenu mišljenja i iskustva stečenih kroz provođenje metodologije Indeksa inkluzivnosti u školama, sa naglaskom na što aktivnije angažovanje učenika.

Galerija