• U povodu realizacije određenih programskih aktivnosti, PH International Ured u BiH je  05. juna 2017. godine u Sarajevu, organizovao Prvu Konferenciju na kojoj su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati programa, kao i partneri koji će raditi na realizaciji programa. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva obrazovanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, pedagoških zavoda, direktori osnovnih i srednjih škola, kao i predstavnici nevladinih organizacija.

  • Danas,  2. 6. 2017. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, predstavnici Ministarstva, dr. sc Rašid Hadžović, ministar, i mr. sc. Nefiza Dautović, stručna saradnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje su održali sastanak sa predstavnicima organizacije Save the Children – Lipovac Dariom, koordinatorom u programu obrazovanja i Smajlović Fatimom, menadžericom implementacije programa, predstavnicima Zavoda za školstvo, Ćorić Željkom i Pedagoškog zavoda, Alić Melihom i Medar Amelom.

  • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je danas, 24. 5. 2017. godine, u prostorijama Centra za kulturu Mostar, organizovalo IV konferenciju „0% tolerancije na nasilje u školama“.

  • Na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” danas je održana manifestacija dodjele nagrada i priznanja učenicima osnovnih i srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na kantonalnim takmičenjima, u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar.

  • U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, danas, 23. 5. 2017. godine, je održan sastanak između ministra dr. sc. Rašida Hadžovića i predstavnika Nansen dijalog centra – Alfreda Zamudia, direktora Nansen dijalog centra u Norveškoj, Elvira Đulimana, direktora Nansen dijalog centra Mostar i Vernesa Volodera, projekt menadžera.

Vijesti
Javni pozivi