Poziv: Prezentacija nove opreme za predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj (TZO) u IV. Osnovnoj školi, 12. 02. 2019. godine, 10:30 h

Datum objave: 02.08.2019

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete prezentaciji nove opreme za nastavu TZO u IV. Osnovnoj školi u Mostaru, donirane od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju u sklopu Projekta „Izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.

 

Mjesto i vrijeme: IV Osnovna škola, utorak, 12. 02. 2019. godine, 10:30 sati.

 

Izjavu za medije će dati ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, direktorica škole, gospođa Seada Kuštrić, te šef JICA Ureda u Beogradu, gospodin Hideya Kobayashi.


Dokumenti

human hair extensions in chennai best raw hair vendors human hair the wig shop hollywood how to fix frizzy hair extensions natural hair wigs uk luxy hair reviews 2017 blonde bundles human hair human hair wigs indian temple hair extensions wedding hairstyles updo hair extensions uk