Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Održan sastanak sa projektnom koordinatoricom i menadžericom organizacije Save the Children za komponente STEM i PPDM projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“ (ENABLE-BIH)

  Datum obavijesti: 20/02/2018

  U ponedeljak, 19. februara 2018. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, te stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje mr.sc. Nefiza Dautović su održali sastanak sa projektnom menadžericom Tatjanom Slijepčević i projektnom koordinatoricom Sanjom Handžar projekta „Unaprjeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“  tokom kojeg su razgovarali o komponentama projekta- STEM (Science, technology, engineering and mathematics) i PPDM (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje)

 • ASuBiH otvara poziv za finansiranje projekata iz Fonda Socijalnog dana 2017

  Datum obavijesti: 04/02/2018

  Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za dostavljanje projektnih prijedloga srednjoškolaca u sklopu projekta “Socijalni dan 2017”. Nakon što je ASuBiH 20. oktobra 2017. godine realizovao svoj drugi po redu “Socijalni dan”, projekat u kojem je 1078 srednjoškolaca jedan dan provelo volontirajući u firmama, otvoren je Fond Socijalnog dana za podršku projektnih ideja srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine.

 • Završena obuka „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja“ na studijskom putovanju u Japanu

  Datum obavijesti: 13/02/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, pomoćnik ministra Sudo Marić, te ostatak učesnika obuke, su u svrhu što boljeg razumijevanja i implementacije „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ uspješno završili obuku na studijskom putovanju u Japanu, u periodu od 4. do 11. Februara 2018. godine, u organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), što predstavlja značajan korak u modernizaciji nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u skladu sa razvijenim svjetskim standardima.

 • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović u posjeti Ambasadi Bosne i Hercegovine u Japanu

  Datum obavijesti: 13/02/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr.sc. Rašid Hadžović, je tokom studijskog putovanja i obuke u Tokiju na “Projektu izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u BiH“ posjetio i Ambasadu Bosne i Hercegovine u Tokiju, uz prijem i dobrodošlicu od strane ambasadora BiH u Japanu, gospodina Borislava Marića.

 • Promocija postignuća u oblasti implementacije ishoda učenja u jezično- komunikacijskom području

  Datum obavijesti: 31/01/2018

  Danas je u Osnovnoj školi “Zalik“ održana Promocija postignuća i podjela Priznanja u oblasti implementacije ishoda učenja u jezično- komunikacijskom području, koje je učesnicima projekta uručio ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović. Do sada najobimnija obuka učitelja/nastavnika koja je obuhvatila sve osnovne škole iz Hercegovačko-neretvanskog kantona je uspješno implementirana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, zajedno sa Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar, uz podršku međunarodne organizacije Save the Children.

 • Održana konferencija za medije na temu „Kriteriji za provedbu javnih konkursa“

  Datum obavijesti: 08/11/2017

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je danas, 8. novembra 2017. godine, s početkom u 10:00 sati, organizovalo konferenciju za medije na temu „Kriteriji za provedbu javnih konkursa u osnovnim i srednjim školama na području HNK“. Na konferenciji su se prisutnima obratili ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović,  te predstavnik građanske inicijative Transparentno, Željko Prskalo.

 • EUROPEANS FOR PEACE: Poziv za finansiranje projekata razmjene mladih

  Datum obavijesti: 14/12/2017

  Ukoliko ste mlada osoba koja želi učiti o temi ljudskih prava, biti društveno aktivan, upoznati ljude različitih background-a i životnih priča, stvarati raznoliko i otvoreno društvo, te razviti kritički stav o diskriminaciji pošaljite svoju prijavu do 22. januara 2018. godine.

 • Sastanak sa predstavnicima organizacije PH International

  Datum obavijesti: 06/11/2017

  Danas, 6. novembra 2017. godine, dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK,  održao je sastanak sa predstavnicima organizacije PH International – Ann Martin, izvršnom direktoricom, Margaret Harris, direktoricom razvoja i finansiranja programa, Nedžadom Faginović, direktoricom Ureda PH International u BiH, Beti Čolak, koordinatoricom programa, i Almom Muratović Kajtaz, prevoditeljicom.

 • Održan program i izložba učeničkih radova povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava

  Datum obavijesti: 15/12/2017

  U Sarajevu, 11.12.2017. godine održan je program povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u organizaciji TPO Fondacije Sarajevo koja u saradnji s tri ministarstva obrazovanja: Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, te pojedinačnim školama Tuzlanskog i Zedničko-dobojskog kantona implementira programske aktivnosti iz oblasti prevencije vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja u školi sa motom „Djeca su naše ogledalo“.

 • Konkurs za najbolji strip na temu: Aktivizam i mladi – Probudi, pokreni, promijeni

  Datum obavijesti: 22/11/2017

  Povodom kampanje 16 dana aktivizma i Međunarodnog dana ljudskih prava, TPO Fondacija Sarajevo, koja u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK realizuje trogodišnji projekat pedagoško-preventivnih sadržaja iz oblasti prevencije vršnjačkog nasilja kroz podršku nastavnicima i roditeljima učenika, objavljuje konkurs za mlade uzrasta od 15 do 22 godine u BiH za najbolji strip na temu nasilja pod nazivom "Probudi, pokreni, promijeni!". Ovo je jedan u nizu projekata ka buđenju svijesti mladih da se efektivno suprotstave različitim vrstama nasilja koja nas okružuju, pomognu društvu da pobijedi nasilje i promijene sredinu u kojoj žive.


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
 • U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI